Hồ sơ thuế Nam Định

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...0600441542

Tìm thấy 10,747 kết quả (0.0126 giây)

  • Mã số thuế: 0601141968
  • Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Đoàn
  • Địa chỉ: Xóm Phố, Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 14/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141943
  • Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan
  • Địa chỉ: THôN XóM TRạI, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141936
  • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chiều
  • Địa chỉ: THôN AN NHâN, Xã Yên Lương, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141929
  • Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tám
  • Địa chỉ: YêN PHúC, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141911
  • Đại diện pháp luật: Đinh Thị Loan
  • Địa chỉ: Xóm 10, Thôn Dương Phạm, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141904
  • Đại diện pháp luật: Bùi Thị Huê
  • Địa chỉ: Xóm Cầu, Thôn An Lại, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141894
  • Đại diện pháp luật: Bùi Thị Mai
  • Địa chỉ: Hồng Thái, Xã Yên Lộc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141887
  • Đại diện pháp luật: Dương Thị Xuyến
  • Địa chỉ: Thôn Lương Xá, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141862
  • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
  • Địa chỉ: THị Tứ, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0107930505-001
  • Đại diện pháp luật: Hoàng Diễm Hà
  • Địa chỉ: Lô 7, khu tái định cư số 4, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141848
  • Đại diện pháp luật: Ngô Thị Miền
  • Địa chỉ: TRUNG CườNG, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: N/A
  • Mã số thuế: 0601141830
  • Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
  • Địa chỉ: THôN NHấT, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141823
  • Đại diện pháp luật: Vũ Thị Sâm
  • Địa chỉ: XóM BếN, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141816
  • Đại diện pháp luật: Bùi Thị Chính
  • Địa chỉ: XóM 7, THôNG TIếN THắNG, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141809
  • Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Tám
  • Địa chỉ: THôN LA NGạN, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141799
  • Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mỳ
  • Địa chỉ: THôN Mễ Hạ, Xã Yên Khang, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141781
  • Đại diện pháp luật: Ngô Thị Ngọ
  • Địa chỉ: THôN NHấT, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141774
  • Đại diện pháp luật: Dương Thị Hoa
  • Địa chỉ: Thôn Tân Cầu, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141767
  • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương
  • Địa chỉ: THượNG ĐồNG, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: N/A
  • Mã số thuế: 0601141742
  • Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thuận
  • Địa chỉ: THôN NINH THượNG, Xã Yên Ninh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 3 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết

Kết quả từ 0 đến 20/10,747 - Trang số 1/538

Hồ sơ thuế Nam Định Liên quan

0303411707 Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Be La

,

0304756013 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hương Thuỳ

,

0304779405 Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Địa ốc An Đông

,

0305213771 Cty TNHH Mộc Bình Phú

,

0305359989 Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Hải Đăng

,

1601038169 CtyTNHH Một Thành Viên Huỳnh Tài

,

1900295012-001 Chi Nhánh của DNTN Bạch Linh 078138234620913/

,

3702374731 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sim Đẹp Bình Dương 0908077848/

,

3800332289 Công Ty TNHH Mai Phương I 0650552169/0650552666

,

3801091188 Trần Quốc Sử

,

4800873385 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Xuân Lâm 0912594868/

,

0401635127 Công ty TNHH IGET GLOBAL ENGINEERING PteLtd 0914080331/

,

0401780660 CôNG TY TNHH MTV DU HọC QUốC Tế PHươNG NAM VIệT

,

0100774279-001 Cửa hàng kinh doanh Cty TNHH thương mại vật tư kỹ thuật HN 8268693/

,

0101613891 Công ty cổ phần Sơn Hải Phát 8627614/

,

0102659722 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Sản Xuất Thái An

,

0103465624 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vạn Bảo 0462919417/

,

0104075673 Công Ty TNHH Bell Đức 0989974040/

,

0104853161 Công Ty TNHH Mc Global Việt Nam

,

0105938097 Công Ty TNHH Điện Tử Thiên Sơn 0979317166/

,

0106507840 Công Ty TNHH Ultra Việt Nam 0982868686/

,

0311604565-004 Chi Nhánh Tại Hà Nội - Công Ty TNHH Đầu Tư Đỉnh Nam 0435579330/

,

0106860446 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Khánh An 0989169926/

,

3001213863 Công Ty TNHH Học Nam 0904542737/

,

0200654144 CT TNHH thương mại và vận tải Trung Hoa 576421/

,

0200741781 Công ty TNHH thương mại Đức Hậu

,

3300106323 Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Huyền

,

1701536094 Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Trường An

,

4900782364 Công Ty TNHH Mtv Đỗ Thị Minh Hường 0253812252/0253812608

,

5300332090 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Toàn Thắng 3864998/

,

5801212647 Công Ty TNHH Lam Lục 0988056531/

,

1101724610 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ May Mặc Hợp Phát

,

4500579600 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giống Thủy Sản Tài Lộc - Ninh Thuận 0965275656/

,

2901267394 Công ty TNHH Thông Vinh 0985033108/

,

2901605332 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Nhân Thành

,

2600204376-006 Chi cục thuế huyện Thanh Sơn 0210879109/

,

2600771544 Công Ty TNHH Một Thành Viên Yên Hòa Xanh

,

4000726173 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Thảo My 0963111999/

,

4300376498 Công Ty TNHH Inox Tiên Tiến 055714555/0553713545

,

3901214161 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tấn Tới 0908332252/

,

1201034018 DNTN Toàn Tâm 0913949134073395/0733956237

,

4600356333 Doanh nghiệp tư nhân xây dựng và thương mại Bình Nguyên 02803757552/02803654623

,

2800783586 Công Ty TNHH Xây Dựng Giao Thông Thủy Lợi Giang Sơn

,

5200300909 Công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Len 0293846980/

,

0306517821 Cty TNHH Du Lịch Thúy Vân

,

0310866310 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Cô Cô Vi Na 0838779749/0838779749

,

0311488157 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quốc Tuấn

,

0310771362-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dự án Xây Dựng Hợp Nhất

,

0312130149 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bnc

,

0312966991 Doanh Nghiệp Tư Nhân Năng Lượng Xanh Phú Bình

,

Hồ sơ Tỉnh/Thành

Quảng cáo
Loading...
Back To Top