Hồ sơ thuế Nam Định

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...0312301605

Tìm thấy 10,747 kết quả (0.0071 giây)

  • Mã số thuế: 0601141968
  • Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Đoàn
  • Địa chỉ: Xóm Phố, Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 14/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141943
  • Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan
  • Địa chỉ: THôN XóM TRạI, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141936
  • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chiều
  • Địa chỉ: THôN AN NHâN, Xã Yên Lương, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141929
  • Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tám
  • Địa chỉ: YêN PHúC, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141911
  • Đại diện pháp luật: Đinh Thị Loan
  • Địa chỉ: Xóm 10, Thôn Dương Phạm, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141904
  • Đại diện pháp luật: Bùi Thị Huê
  • Địa chỉ: Xóm Cầu, Thôn An Lại, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141894
  • Đại diện pháp luật: Bùi Thị Mai
  • Địa chỉ: Hồng Thái, Xã Yên Lộc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141887
  • Đại diện pháp luật: Dương Thị Xuyến
  • Địa chỉ: Thôn Lương Xá, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141862
  • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
  • Địa chỉ: THị Tứ, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0107930505-001
  • Đại diện pháp luật: Hoàng Diễm Hà
  • Địa chỉ: Lô 7, khu tái định cư số 4, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141848
  • Đại diện pháp luật: Ngô Thị Miền
  • Địa chỉ: TRUNG CườNG, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: N/A
  • Mã số thuế: 0601141830
  • Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
  • Địa chỉ: THôN NHấT, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141823
  • Đại diện pháp luật: Vũ Thị Sâm
  • Địa chỉ: XóM BếN, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141816
  • Đại diện pháp luật: Bùi Thị Chính
  • Địa chỉ: XóM 7, THôNG TIếN THắNG, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141809
  • Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Tám
  • Địa chỉ: THôN LA NGạN, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141799
  • Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mỳ
  • Địa chỉ: THôN Mễ Hạ, Xã Yên Khang, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141781
  • Đại diện pháp luật: Ngô Thị Ngọ
  • Địa chỉ: THôN NHấT, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141774
  • Đại diện pháp luật: Dương Thị Hoa
  • Địa chỉ: Thôn Tân Cầu, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141767
  • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương
  • Địa chỉ: THượNG ĐồNG, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: N/A
  • Mã số thuế: 0601141742
  • Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thuận
  • Địa chỉ: THôN NINH THượNG, Xã Yên Ninh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 5 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết

Kết quả từ 0 đến 20/10,747 - Trang số 1/538

Hồ sơ thuế Nam Định Liên quan

0303781200 Cty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Vận Tải Thanh Chi

,

0303986455 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Toàn Hưng

,

0305598627 Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Ô Tô Thịnh Lợi 083756753/

,

2400742313 Công Ty TNHH In Thêu Ecolan 01256999666/

,

0302749204-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH ôtô Sài Gòn 071839329/

,

0400477414 Công ty TNHH Minh Nhân 0511683308/

,

0401327362 Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Hoàng Việt Long 05113937484/

,

3603176760 Công Ty TNHH Hoàng Long Minh Châu 0914442007/

,

3603303715 Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Ván Pb Long Việt 091316490608221890/

,

0102293059 Công ty TNHH liên doanh tiếp vận châu lục Symaton 8358677/

,

0105302544 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghiệp Việt Trung

,

0106000031 Công Ty TNHH Y Học Cổ Truyền Lê Thái Tôn 0436408585/

,

0106106542 Công Ty Cổ Phần In Sơn Nguyên 0915565068/

,

0106121244 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Hợp Thành 0433522673/

,

0107263971 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Kpac Việt Nam

,

0107535008 CôNG TY Cổ PHầN NộI THấT Hà THàNH

,

0800857379 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hùng Minh 0904850176/

,

0200785877 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Gia Đức

,

5400353030 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Đại Phúc 0975658853/

,

4200284067 Công Ty TNHH Trường Phát 524411/

,

4201473701 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Sản Thái Hà

,

5300635673 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Minh Quân 0903433943/

,

1100490430 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung-Định 0723732162/

,

0600983111 Công Ty TNHH Một Thành Viên Kunimatsu 0915332958/

,

2700820040 Công Ty TNHH Thương Mại Và Vàng Bạc Quốc Tuấn 0986248555/

,

2600261303 Công Ty TNHH Hải Linh 0210854027/

,

2600639144-012 Tòa án nhân dân huyện Thanh Thuỷ 02103879105/

,

3100382615 Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trường Sinh 596509/

,

4300354007 Công Ty TNHH Tuấn Thịnh 055216949/

,

3900244043-076 Cửa Hàng Dược Phẩm Số 10 Châu Thành 0663753328091600/

,

3900317580 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Ngọc Diệp 0663854931/

,

4601079442 Công Ty TNHH Vận Tải Ngân Hùng 0974846653/

,

0304239713-002 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Tân Quốc Hưng Tại Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 0646296989/0646250257

,

3502200512 Công Ty TNHH Thực Phẩm Chức Năng Vương Ngọc 01688017889/

,

0306842444 Cty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Phát Điền

,

0307506798 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Do Do

,

0309425583 Cty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đông Nam Bộ

,

0310619488 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại - Dịch Vụ An Vui

,

0310976930 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Vân Nhân Đạt

,

0311174961 Công Ty Cổ Phần Thời Trang Vti

,

0302416364-008 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phú Nhuận - Trung Tâm Dịch Vụ Điện Tử

,

0311873342 Công Ty TNHH Yến Sào Việt Linh

,

0311888405 Công Ty TNHH Một Thành Viên May Exim

,

0312221244 Công Ty TNHH Tư Vấn Và Phát Triển Smart Software

,

0312547775-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Du Lịch Nét Sài Gòn 0908115956/

,

0312734373 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Tiến Khang 0903878937/

,

0305931130-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Cẩm Lộc

,

0312950568 Công Ty TNHH Dịch Vụ Hỗ Trợ Du Học Worldlinks 0918229892/

,

0313543886 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phúc Thiên Long 0838951584/

,

Hồ sơ Tỉnh/Thành

Quảng cáo
Loading...
Back To Top