Hồ sơ thuế Nam Định

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...0310101784

Tìm thấy 10,747 kết quả (0.0112 giây)

  • Mã số thuế: 0601141968
  • Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Đoàn
  • Địa chỉ: Xóm Phố, Xã Trung Thành, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 14/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141943
  • Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lan
  • Địa chỉ: THôN XóM TRạI, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141936
  • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chiều
  • Địa chỉ: THôN AN NHâN, Xã Yên Lương, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141929
  • Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tám
  • Địa chỉ: YêN PHúC, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141911
  • Đại diện pháp luật: Đinh Thị Loan
  • Địa chỉ: Xóm 10, Thôn Dương Phạm, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141904
  • Đại diện pháp luật: Bùi Thị Huê
  • Địa chỉ: Xóm Cầu, Thôn An Lại, Xã Yên Nhân, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141894
  • Đại diện pháp luật: Bùi Thị Mai
  • Địa chỉ: Hồng Thái, Xã Yên Lộc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141887
  • Đại diện pháp luật: Dương Thị Xuyến
  • Địa chỉ: Thôn Lương Xá, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141862
  • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
  • Địa chỉ: THị Tứ, Xã Yên Thắng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 13/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0107930505-001
  • Đại diện pháp luật: Hoàng Diễm Hà
  • Địa chỉ: Lô 7, khu tái định cư số 4, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141848
  • Đại diện pháp luật: Ngô Thị Miền
  • Địa chỉ: TRUNG CườNG, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: N/A
  • Mã số thuế: 0601141830
  • Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
  • Địa chỉ: THôN NHấT, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141823
  • Đại diện pháp luật: Vũ Thị Sâm
  • Địa chỉ: XóM BếN, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141816
  • Đại diện pháp luật: Bùi Thị Chính
  • Địa chỉ: XóM 7, THôNG TIếN THắNG, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141809
  • Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Tám
  • Địa chỉ: THôN LA NGạN, Xã Yên Đồng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141799
  • Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mỳ
  • Địa chỉ: THôN Mễ Hạ, Xã Yên Khang, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141781
  • Đại diện pháp luật: Ngô Thị Ngọ
  • Địa chỉ: THôN NHấT, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141774
  • Đại diện pháp luật: Dương Thị Hoa
  • Địa chỉ: Thôn Tân Cầu, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết
  • Mã số thuế: 0601141767
  • Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương
  • Địa chỉ: THượNG ĐồNG, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: N/A
  • Mã số thuế: 0601141742
  • Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thuận
  • Địa chỉ: THôN NINH THượNG, Xã Yên Ninh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định
  • Ngày thành lập: 12/09/2017 (Đã được 1 Tháng)
  • Điện thoại: Xem chi tiết

Kết quả từ 0 đến 20/10,747 - Trang số 1/538

Hồ sơ thuế Nam Định Liên quan

0303210768 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trí Nguyên 9905385/

,

0304052105 Cty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Minh Hoài 0837555455/0862900329

,

0304379333 Công Ty Cổ Phần Mai Thanh 7268130/

,

0304929611 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Kiến Thành

,

0304930208 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cơ Khí Anh Tùng 0839207793/

,

0305097028 Cty TNHH Nam Hoàng Đạt 7650776/7650776

,

1300517859 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Đại

,

3701745285 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Tương Lai Việt

,

4100268939-298 Phan Công Toại

,

4101402697 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bách Khang 05638800540905/

,

6000463432 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hưng Thịnh

,

3600615258-001 Chi Nhánh 2 DNTN - TM - DV Đức Tiên 061882821/

,

3602150600 Công Ty TNHH Vạn Thành Sài Gòn 0613833572/

,

3603134432 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nguyễn Quang Trưởng 0903907545/

,

1401640633-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH 01TV Mai Thanh TM 0673872459/

,

0100108744 Công ty Xây Dựng cơ bản 048642500/046642934

,

0101560713 Công Ty Cổ Phần Etic Việt Nam 8510989/8510989

,

0102178151 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sos

,

0102905512 Công Ty Cổ Phần Bằng Phát 8253118/

,

0105175180 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đa Công Nghệ

,

0105546607 Công Ty TNHH Hnk Thiết Bị Điện Công Nghiệp 0462751975/

,

0106851152 Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất One Vina Việt Nam

,

0106892399 Công Ty TNHH Herizme Hà Nội

,

0201046251 Công Ty TNHH Vận Tải Biển Thiên Quang

,

6300126999 Công Ty TNHH Nông Thủy Sản & Xây Dựng Hưng Lợi 0935033866/

,

0900283706 Công ty TNHH cơ khí Chí Thành Việt Nam 0321990123/

,

4200580002-001 Bảo tàng Hải Dương Học Việt Nam

,

2901014354 Công ty TNHH cơ khí Linh Trung 0386568757/

,

1200100606-002 Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Đồng Tâm Tại Nghệ An 0936804777/

,

2901800767 Trường PT DTBT THCS Na Ngoi

,

2600213035 UBND Xã Thanh Đình 02103770110/

,

4300528870 Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Nis 0905980169/

,

3901093608 Công ty TNHH Điện máy KTZ VN (ATTELECTRIC &MACHINERY PTE LTD) 01652620570/

,

4600662820 Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Trung Hà 0982415818/

,

2801395089 Trường tỉểu học Cẩm Ngọc

,

2802005990 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vicenza

,

2500543512 Công Ty TNHH Phan Chiến Công 0975208538/

,

3500730754 Văn Phòng Luật Sư Ngô Chí Đan 064621000/064621000

,

0311059302-001 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Giải Trí ẩm Thực Mến Khách CT 0642213907/

,

0100686174-880 Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

,

5200363578 Công ty TNHH Thanh Phúc 0293871336/0293871336

,

0309387948 Văn Phòng Luật Sư Hoàng Trí Dũng

,

0310590486 Công Ty TNHH Song Kim Ngư

,

0304114961-001 Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Đo Đạc Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Hưng Thịnh Phát

,

0311544884 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thép Nhật Trung

,

0312135387 Công Ty TNHH Thương Mại Nt Saigon

,

0312699753 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Golden Lotus 0996042623/

,

0312734013-001 Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thoại Hưng +8483977126539/+84839771272

,

0100105052-011 Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Sài Gòn

,

0313486557 Công Ty TNHH King Space 0932056681/

,

Hồ sơ Tỉnh/Thành

Quảng cáo
Loading...
Back To Top